Dự án đường ven biển Nghệ An hơn 4.650 tỷ đồng cam đoan giải ngân 100% vốn trong năm 2022


Phấn đấu đạt tiến độ giải ngân

Dự án đường ven biển đi qua 5 địa phương gồm có Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò với quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, tổng chiều dài 64,47 Km, có 8 cầu bắc qua. trong đó có 5 cầu lớn và 3 cầu nhỏ), 5 cầu lớn gồm có: Cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn: 15 nhịp, cầu Cửa Thơi 20 nhịp, cầu Lạch Vạn 17 nhịp, cầu Nghi Quang.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 3.202 tỷ đồng, mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng).

Nguồn vốn hiện nay đã bài trí 1.653,142 tỷ đồng. trong đó: Năm 2021: 483,142 tỷ đồng (Xây lắp 450 tỷ đồng; mặt bằng: 24,318 tỷ đồng; CP khác: 8,824 tỷ đồng); năm 2022: Tổng 1.170 tỷ đồng (1.000 tỷ đồng NSTW hỗ trợ; 170 tỷ đồng NSĐP). Giải ngân đến nay: đạt 427,401 tỷ đồng.

Quý 1/2022 giải  ngân vốn được 394,259 tỷ đồng đạt 33,69%.

Giám đốc Sở GTVT, ông Hoàng Phú  Hiền thông báo, kế hoạch giải ngân năm 2022 sẽ đạt 100% nguồn vốn bài trí. Cụ thể: Quý 1 bài trí vốn 389,30 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 26,8%; quý 2: 632,18 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 70,4%; quý 3: 183,66 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 83,1%; quý 4: 244,87 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 100%.

Huy động bài trí thêm phương tiện cam kết tiến độ

Dự án đường ven biển đoạn từ Km7-Km76 (thường gọi là công đoạn 2), chia thành 2 gói thầu.

Gói thầu xây lắp 1 thi công xây dựng công trình từ Km7+00 – Km48+250 và các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi), có 7 nhà thầu thi công: 3 nhà thầu chính (công ty CP Tập đoạn xây dựng Miền Trung, công ty CP XD & TM Hoàng Long, công ty CP XD  Lắp máy Trung Nam). 4 nhà thầu phụ (công ty CP XD Trung Nam 18 E&C, công ty CP 134 Việt Nam, công ty TNHH Hòa Hiệp, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn).

Hiện nhà thầu đang triển khai 12 mũi thi công gồm có: cầu Kênh Nhà Lê (2 mũi), cầu Hoàng Mai (2 mũi), cầu Lạch Quèn (2 mũi), cầu Cửa Thơi (3 mũi) và 3 mũi thi công nền đường.

Cầu Kênh Nhà Lê  do công ty CP 134 Việt Nam thi công. sau khi đã có  mặt bằng từ trụ T2 đến mố M2, nhà thầu đã bài trí 1 máy khoan tự hành, 1 máy khoan đập cáp, 1 máy xúc, 3 xe hơi bám công trường để cam kết tiến độ. Cầu này có tổng 39 cọc khoan nhồi, hiện đã hoàn thành 2 cọc.

Đối với cầu Hoàng Mai do công ty TNHH Hòa Hiệp và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công), hiện đơn vị đã bài trí 1 máy khoan tự hành, 1 cẩu, 1 máy xúc, 3 xe hơi. trọng lượng thực hiện hoàn thành 4/tổng 48 cọc. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Thi công từ trụ T7 đến mố M2), trọng lượng hiện đang làm công tác chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi (43 cọc).

Ông Phạm Đình Hạnh – Tổng Giám đốc Công  ty THHH Hòa Hiệp cho biết: Đơn vị đang thi công cầu Hoàng Mai Km11+167. Trong tháng 4/2022, công ty sẽ bổ sung 1 mũi thi công cọc khoan nhồi, dụng cụ bổ sung là 1 dây chuyền khoan cọc nhồi. Còn Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng  cho biết, sẽ bổ sung 2 mũi thi công cọc khoan nhồi. Các đơn vị cam đoan triển khai thi công bãi đúc dầm, cam kết đúc dầm trước 30/4/2022.

Ở Cầu Lạch Quèn (công ty CP XD Trung Nam 18 E&C thi công), đơn  vị  bố  trí  2 máy khoan tự hành, 02 máy cẩu, 01 xà lan, 01 máy xúc, 3 xe hơi, hoàn thành 12 cọc. Ở cầu Cửa Thơi: (công ty CP XD Lắp máy Trung Nam thi công) với 117 cọc khoan nhồi hiện đã hoàn thành 7 cọc.

Phần tuyến gói thầu 1 do công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung và công ty CP XD TM  Hoàng Long thi công, ngày nay đang có 3 mũi thi công và 2 tổ đúc cấu kiện, đơn vị huy động 5 máy đào, 1 máy ủi, 4 lu rung, 6 xe hơi cùng hàng trăm công nhân để sớm hoàn thành tiến độ.

Đối với gói thầu xây lắp 2: Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 – Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân. Gói này do công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công xây dựng công trình từ Km48+250 – Km50+00; Km52+400 – Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân:, đơn vị đang triển khai 15 mũi thi công.

Sở Giao thông vận tải cho biết, phần tuyến dự kiến thực hiện trong 24 tháng, hoàn thành tháng 2/2024.

Về  phần cầu, các cầu lớn, gồm có: Cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn, cầu Cửa Thơi, cầu Lạch Vạn và cầu Nghi Quang dự kiến tiến độ 18 tháng, hoàn thành tháng 08/2023.

Các cầu Kênh Nhà Lê và cầu Nghi Tân dự kiến tiến độ 12 tháng, hoàn thành tháng 02/2023. Cầu nhỏ Tân Long: Dự kiến tiến độ 6 tháng, hoàn thành tháng 01/2023.

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76. Tổng chiều dài tuyến là 64,47 Km, trong đó GPMB là 59,9Km (do có 4,56Km trùng đường D4 và QL46) đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Tổng số thửa ảnh hưởng: 4.153 thửa. Đoạn qua đất nông nghiệp: 44,03Km (chiếm 73%); Đoạn qua đất khu dân cư: 6,3 Km (chiếm 11%); Đoạn qua đất lâm nghiệp: 7,45 Km (chiếm 12%); Đoạn qua đất giáo dục, SXKD, Tôn giáo: 2,13 Km (chiếm 4%).

+ Thị xã Hoàng Mai: Đi qua 6 phường xã ( Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Mai Hùng, Quỳnh Liên) dài 9,42 Km (trong đó đất nông nghiệp 7,21 Km; đất ở, đất vườn 1,17 Km; đất lâm nghiệp 0,94 Km và đất giáo dục, SXKD, tôn giáo 0,1 Km).

+ Huyện Quỳnh Lưu: Đi qua 9 xã (Bảng, Lương, Minh, Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Quỳnh Thọ) dài 16,17 Km (trong đó đất nông nghiệp 12,06 Km; đất ở, đất vườn 3,05 Km; đất lâm nghiệp 0,56 Km đất giáo dục, SXKD, tôn giáo 0,5 Km).

+ Huyện Diễn Châu: Đi qua 6 xã ( Hùng, Hải, Kim, Thành, Thịnh, Trung), dài 24,44 Km (trong đó đất nông nghiệp 18,64 Km; đất ở, vườn 0,32 Km; đất lâm nghiệp 4,11 Km và đất GD, SXKD, tôn giáo 1,37 Km).

+ Huyện Nghi Lộc (Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang, Khánh Hợp) đi qua 4 xã, dài 9,66Km (trong đó đất nông nghiệp 5,96 Km; đất ở, vườn 1,7Km đất lâm nghiệp 1,84 Km và đất giáo dục, SXKD, tôn giáo 0,16 Km).

+ Thị xã Cửa Lò: Đi qua 1 phường (Nghi Tân) dài 0,22 Km (trong đó đất ở, vườn 0,06Km và đất nông nghiệp 0,16 Km).

Đường ven biển công đoạn 1 của Nghệ An đi qua các huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò hiện đang được tập trung thi công và cơ bản hoàn thành. Ở Cửa Lò chỉ vướng 3 hộ, phấn đấu hết quý II/2021 sẽ hoàn thành.

https://cafef.vn/du-an-duong-ven-bien-nghe-an-hon-4650-ty-dong-cam-ket-giai-ngan-100-von-trong-nam-2022-20220408105202703.chn


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới