Đông Dương | HSBC: 81% công ty ở Đông Nam Á dự báo tăng trưởng kinh doanh vào năm 2020


HSBC: 81% công ty ở Đông Nam Á dự báo tăng trưởng kinh doanh vào năm 2020

các công ty Đông Nam Á đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu về triển vọng phát triển cũng như ý thức trách nhiệm trong việc đạt được các mục tiêu phát triển vững chắc của Liên Hiệp Quốc. 

Đây là kết quả của khảo sát “HSBC Navigator: bây giờ, tương lai và ý nghĩa với công ty”, được thực hiện với 9,100 công ty ở 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện quan điểm của các nhân sự giữ vai trò quyết định chính ở 2,299 công ty khắp Đông Nam Á.

Khảo sát Navigator cho thấy 81% công ty ở Đông Nam Á dự báo tăng trưởng kinh doanh vào năm đến (cao hơn mức trung bình 79% toàn cầu). Bên cạnh đó, 76% các công ty Đông Nam Á tham gia khảo sát tin vào vai trò của chính họ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển vững chắc của Liên Hiệp Quốc[1] (SDGs), so với tỷ lệ 63% toàn cầu.

Sự lạc quan của các công ty Đông Nam Á phản ánh quỹ đạo tăng trưởng và nhân khẩu học thuận tiện của khu vực. Nhìn chung, tổng GDP của 10 nước ASEAN đạt gần 3 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2018, cao hơn Anh, Pháp và Ấn Độ,[2] và khu vực này đã đạt mức tăng trưởng 5% ổn định trong nhiều năm qua[3].

Nhưng, việc triển khai các chương trình phát triển vững chắc ở Đông Nam Á là không thể tránh khỏi do khu vực này đang trở nên chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Ví dụ, Lloyd’s ước tính mức GDP 22.5 tỷ đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng chỉ do tình trạng ngập lụt ở các thành phố Đông Nam Á. Nếu không được giải quyết, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo rằng biến đổi khí hậu có thể giảm 11% GDP của khu vực vào cuối thế kỷ này.

Ông Matthew Lobner, Giám đốc phụ trách các thị trường quốc tế, Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch, HSBC khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận xét: “ASEAN là nơi tập trung các công ty lạc quan nhất thế giới – và các công ty tăng trưởng mạnh này nhận thức sâu sắc rằng phát triển vững chắc và các mục tiêu thương mại song hành với nhau. Thật vui khi thấy các công ty Đông Nam Á tập trung hướng đến mục tiêu phát triển vững chắc của Liên Hiệp Quốc, Nhưng cần phải biến mong muốn thành hành động ý nghĩa. Khi các nhà đầu tư và chính quyền đang tập trung hơn vào phát triển vững chắc, các công ty cũng cần chú ý hơn.”

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, chia sẻ: “Phát triển vững chắc đang trở thành một phần khá cần thiết để tạo ra giá trị và giúp bảo đảm khả năng tồn ở lâu dài của các công ty. Việc thiếu các hành động kịp thời có thể cản trở nghiêm trọng cơ hội tăng trưởng trong tương lai của ASEAN cũng như Việt Nam. Mặc dù đã có một số thay đổi đáng khích lệ, thời gian đến, các công ty cần hành động nhiều hơn để cam kết toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi giá trị của họ mang tính vững chắc.”


[1] SDGs gồm 17 chủ đề liên kết với nhau, được tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015, như một cách để xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đạt được hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

[2] Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới

[3] Theo dữ liệu của ADB

Hàn Đông

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới