Diện tích chỉ 822 km2, Bắc Ninh có đạt tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương?


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Vấn đề lớn được lãnh đạo Quốc hội quan tâm, đặt vấn đề là: Nếu theo nghị quyết này thì tỉnh Bắc Ninh có lên được thành phố trực thuộc Trung ương không, khi diện tích của tỉnh này chỉ có 800 km2? Hay tỉnh Bình Dương cũng muốn phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương Tuy nhiên dân số lại ít. Các trường hợp đặc thù và đặc biệt sẽ được xem xét ra sao?

Qua rà soát sơ bộ của Bộ Xây dựng đối với tiêu chí về dân số nêu trong dự thảo, Bộ trưởng Nghị khẳng định, tiêu chí dân số ở Bắc Ninh sẽ đạt và mật độ dân số cũng đạt… Về hạ tầng còn phải tiếp tục đầu tư thêm để đô thị Bắc Ninh cam kết tiêu chí hạ tầng về đô thị loại 1.

Giải đáp việc này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hiện Bắc Ninh đang thực hiện các bước để thực hiện theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. trong đó, bước đầu tiên, hiện Bắc Ninh đang triển khai thực hiện quy hoạch vùng đô thị và đã trình Bộ Xây dựng thẩm định.

“Khi có quy hoạch rồi sẽ đối chiếu với các tiêu chí, rà soát lại đối với đô thị Bắc Ninh Làm sao cam kết tiêu chí đô thị loại 1”, ông Nghị cho hay.

Qua rà soát sơ bộ của Bộ Xây dựng đối với tiêu chí về dân số nêu trong dự thảo, Bộ trưởng Nghị khẳng định, tiêu chí dân số ở Bắc Ninh sẽ đạt và mật độ dân số cũng đạt… Về hạ tầng còn phải tiếp tục đầu tư thêm để đô thị Bắc Ninh cam kết tiêu chí hạ tầng về đô thị loại 1.

“bấy giờ, quy hoạch vùng đô thị Bắc Ninh đang quy hoạch Làm sao theo hướng cố gắng để có đủ khả năng quy hoạch xong đầu tư phát triển để cam kết có thể thành lập tối thiểu 2 quận như quy định của Nghị quyết 1211”, ông Nghị cho hay.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, tỉnh Bắc Ninh nếu áp dụng theo tiêu chuẩn mà cam kết theo quy mô dân số cũng như diện tích và những yếu tố cốt lõi của nội dung về tiêu chuẩn đô thị nữa thì lại vướng.

Bộ trưởng Trà cũng cho rằng, hạn chế nhất của Bắc Ninh là yếu tố diện tích, bởi tỉnh này chỉ có 822,7 km2, Tuy nhiên dân số lại đạt tiêu chí; các tiêu chuẩn khác về mặt lõi của đô thị thì tiến đến Bắc Ninh cũng có thể đạt, Tuy nhiên vấn đề vướng nhất của Bắc Ninh là vấn đề diện tích.

Bộ trưởng Trà cũng cho rằng, hạn chế nhất của Bắc Ninh là yếu tố diện tích, bởi tỉnh này chỉ có 822,7 km2, Tuy nhiên dân số lại đạt tiêu chí; các tiêu chuẩn khác về mặt lõi của đô thị thì tiến đến Bắc Ninh cũng có thể đạt, Tuy nhiên vấn đề vướng nhất của Bắc Ninh là vấn đề diện tích.

Nhưng, trong điều kiện lần này đã đưa vào quy định mang tính đặc thù. Việc sửa nghị quyết lần này siêu siêu cần thiết để giải quyết vấn đề từ bài toán thực tiễn đặt ra. Cụ thể, đối với đơn vị này, diện tích chỉ cần đạt khoảng 50% trở lên, tức diện tích đạt trên 1.500 km2 là đạt tiêu chí.

Theo Bộ trưởng Trà, Điểm d trong khoản 1 của nghị quyết cũng giải quyết được vấn đề đặc thù cho vấn đề đô thị tương đương như tỉnh Thừa Thiên- Huế.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới