Điểm danh những công ty chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/4 đến 8/4/2022


Tuần mới từ 4/4 đến 8/4 có 7 công ty chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. trong đó có Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), có Dabaco (DBC)… Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 4/4/2022: NT2, CCM, THS

Ngày 4/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/4/2022.

Kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần đạt 5.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so với cùng kỳ. LNST đạt 534 tỷ đồng, giảm 14,5% so với năm 2020. Năm 2021, Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.713 tỷ đồng, tăng 26% song lãi sau thuế chỉ ở mức 462 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 15%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2021, Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành được 71% mục tiêu về doanh thu và vượt 15,6% mục tiêu về lợi nhuận.

CTCP Khoáng sản và xi măng Cần Thơ (CCM) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 27/5/2022. Thêm vào đó công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/4/2022.

Ngày 5/4/2022: DBC, MCC, NTH, QST

Ngày 5/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.152 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trên BCTC công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.

Năm 2021 công ty mẹ Dabaco đạt 8.740 tỷ đồng doanh thu, tăng 30,9% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 45,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. Tính đến 31/12/2020 Dabaco còn 2.519 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Còn BCTC hợp nhất năm 2021 ghi nhận doanh thu cả năm đạt 10.822 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. lợi nhuận sau thuế giảm sút 40% xuống còn 830 tỷ đồng.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 22/4/2022. Thêm vào đó công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/4/2022.

CTCP Sách và dụng cụ trường học Quảng Ninh (QST) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 15/4/2022.

https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-4-4-den-8-4-2022-20220401095927535.chn


— Bài Viết theo Cafef —