Điểm danh các công ty chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này


Tuần mới từ 17/2 đến 21/2/2020 có 12 công ty chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. trong đó có Vicostone (VCS), Tài chính điện lực (EVF) hay Công viên nước Đầm Sen (DSN)…

Ngày 17/2/2020: DNC, THP

CTCP Điện nước gắn máy Hải Phòng (DNC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/4/2020. Thêm nữa công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/2/2020.

Ngày 18/2/2020: EVF, TMS

Ngày 18/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài chính điện lực (EVF) chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 150 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty.

CTCP Transimex (TMS) phát hành hơn 8,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 82 tỷ đồng.

Ngày 19/2/2020: CEG, CPW

CTCP Tập đoàn Xây dựng và thiết bị Công nghiệp (CEG) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/3/2020.

CTCP Công trình giao thông công chánh (CPW) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 3/3/2020.

Ngày 20/2/2020: QNS, SBL, TCW, CKH

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/3/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (SBL) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/3/2020.

CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW) phát hành gần 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%. Thêm nữa công ty cũng phát hành gần 2 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 13,3%. Như vật Tổng công Kho vận Tân Cảng sẽ phát hành gần 5 triệu cổ phiếu lần này.

CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng (CKH) chi tạm ứng cổ tứ năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/3/2020.

Ngày 21/2/2020: VCS, DSN

Ngày 21/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vicostone (VCS) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/3/2020. Như vậy với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ chi 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Cùng với đó Vicostone cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào 31/3 đến đây.

Trước đó Vicostone đã tạm ứng cổ tức năm 2019 làm 2 đợt, mỗi đợt 20%. Tính cả lần này công ty tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60% cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh năm 2019 doanh thu thuần đạt 5.563 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng tương ứng mức tăng 23% so với cùng kỳ Tuy nhiên cũng mới chỉ thực hiện được gần 84% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.653 tỷ đồng, mới hoàn thành gần 84% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 25,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 24%. Thời gian thanh toán 6/3/2020.

Hóng tin “hot” tuần đến

Tuần đến nhà đầu tư cũng đừng quên Cơ điện lạnh REE, Bảo hiểm Petrolimex… cũng sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức.


— Nguồn lấy từ: Cafef —