Đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật oto


Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, dụng cụ và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; nhận xét, hiệu chuẩn dụng cụ kiểm tra xe cơ giới.

Theo đó, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành như sau:

Đối với oto tải có trọng lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, oto đầu kéo có trọng lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các mẫu oto chuyên dùng: Mức giá được điều chỉnh từ 560.000 đồng/xe hiện nay lên thành 570.000 đồng/xe.

Đối với oto chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe bus công cộng: Mức giá được điều chỉnh từ 350.000 đồng/xe lên thành 360.000 đồng/xe.

oto chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe): Mức giá được đề xuất là 330.000 đồng/xe thay cho mức 320.000 đồng/xe hiện hành.

oto chở người dưới 10 địa điểm ngồi, oto cứu thương: Mức giá được đề xuất là 250.000 đồng/xe thay cho mức 240.000 đồng/xe hiện hành.

Dự thảo nêu rõ, những xe cơ giới kiểm định không đạt yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ hành chính) với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định nêu trên.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

https://cafef.vn/de-xuat-dieu-chinh-gia-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-xe-o-to-2022040811301931.chn

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới