Đề xuất dành 24.000 tỉ đồng và chuyển 16,8 ha đất rừng làm đường vành đai 3 Tp.HCM


Tại kỳ họp HĐND Tp.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), diễn ra sáng 7/4, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, báo cáo các tờ trình của UBND Tp.HCM. Cụ thể, UBND Tp.HCM có tờ trình về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Tp.HCM.

Theo tờ trình, dự án Vành đai 3 thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Cấp quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội. UBND Tp.HCM là cơ quan chuẩn bị dự án (lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án).

Đường Vành đai 3 thực hiện trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An với chiều dài hơn 76km, gồm 4 làn xe cao tốc hạn chế, đường song hành mỗi bên từ 2-3 làn xe (bài trí không liên tục). Dự án được phân chia thành 8 dự án thành phần và giao các địa phương tổ chức thực hiện.

Dự án có hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, tổng mức đầu tư là gần 75.400 tỷ đồng; trong đó, từ ngân sách Tp.HCM hơn 24.000 tỷ đồng. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án thành phần thì địa phương chịu trách nhiệm bài trí phần vốn tăng thêm từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, dự kiến khởi công từ quý 4/2023.

Để hoàn thiện thành phần hồ sơ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án, UBND Tp.HCM trình HĐND Tp.HCM xem xét ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Tp.HCM.

Thêm vào đó, UBND Tp.HCM có tờ trình về việc chuyển mục đích xài rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Vành đai 3. Tại Tp.HCM, dự án Vành đai 3 ảnh hưởng đến 16,8 ha đất rừng (rừng trồng) tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Chính vì vậy, UBND Tp.HCM kiến nghị HĐND Tp.HCM xem xét, thống nhất chủ trương chuyển mục đích xài rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Vành đai 3.

https://cafef.vn/de-xuat-danh-24000-ti-dong-va-chuyen-168-ha-dat-rung-lam-duong-vanh-dai-3-tphcm-20220407140601544.chn

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


— Trích dẫn: Cafef —