Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập


Cá nhân không được phép hoạt động môi giới bất động sản độc lập. Đó là một trong nhiều nội dung được đề cập trong “Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Nhà ở , Luật Kinh doanh bất động sản” vừa được Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) công bố.

vấn đề này nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao cấp trong lĩnh vực dịch vụ môi giới bất động sản, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ môi giới, cam đoan quyền lợi của người dân khi tham gia thị trường.

Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học mới được thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Cùng với đó, bổ sung quy định các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới đều phải thành lập công ty, văn phòng môi giới…; phải có chứng chỉ hành nghề.

sau khi thành lập công ty phải cung cấp thông báo đến Sở Xây dựng địa phương nơi đang hoạt động và Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản để được đăng tải công khai trên hệ thống quản lý của địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của một số địa phương trên cả nước, tính từ năm 2008 đến bấy giờ có khoảng 32.912 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và khoảng 80% bất động sản giao dịch thành công đều thông qua môi giới. Đã có 282.139 giao dịch thành công, trong đó tại Hà Nội có 79.501 giao dịch, tại TP. Hồ Chí Minh là 85.074.

Theo PV

VTV.VN


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới