Đầu tư SCIC dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu BMI


Đầu tư SCIC dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu BMI

công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) thông tin đăng ký mua 1 triệu cp Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI).

Ngày 17/02/2020, Đầu tư SCIC thông tin đăng ký mua 1 triệu cp BMI (tương ứng 1.09% vốn) nhằm mục đích đầu tư tài chính. Đầu tư SCIC hiện không nắm giữ cổ phiếu nào của BMI.

Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 20/02/2020 đến ngày 20/03/2020.

Tham khảo giá cổ phiếu BMI đầu phiên ngày 18/02/2020 là 23,250 đồng/cp, ước tính Đầu tư SCIC sẽ chi khoảng 23.3 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Được biết, hiện ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT và người đại diện một phần vốn của Đầu tư SCIC ở Tổng CTCP Bảo Minh cũng Thêm vào đó là Chủ tịch HĐTV của Đầu tư SCIC. Ông Lai đang sở hữu hơn 9,400 cp BMI (chiếm 0.01%).

Tố Diệp

FILI
— Bài viết phỏng theo VietStock —