Đầu tư Hải Phát đề nghị đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại


công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa có văn bản báo cáo khắc phục xong thực trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đề nghị đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại.

Hải Phát cho biết do kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nên bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch SARS-CoV-2 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, việc cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch đã gây ra vô cùng nhiều vô cùng khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính để triển khai triển khai dự án, chịu sức ép lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư, các vô cùng khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ, định giá các tài sản cam kết đối với khoản vay, phát hành trái phiếu…

Được biết, kể từ ngày 18/9/2023 đến nay, cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông báo Báo cáo tài chính theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

tiếp tục nữa nữa, Đầu tư Hải Phát đã thực hiện công bố bổ sung các Báo cáo thiếu trong cuối tháng 8/2023 Tuy nhiên chậm do với quy định, Chính vì vậy cổ phiếu vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch đến thời điểm hiện giờ và chưa biết thời điểm sẽ được giao dịch trở lại.

Theo Đầu tư Hải Phát, sau khi cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch, công ty đã thực hiện việc rà soát, kiểm điểm rút kinh nghiệm để tránh xảy ra những vi phạm về nghĩa vụ công bố thông báo. Không chỉ vậy công ty cũng nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về việc công bố thông báo.

Hải Phát đã chủ động công bố lập và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 vào ngày 7/3/2024 với ý kiến chấp thuận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Hải Phát xin được báo cáo về việc công ty đã khắc phục xong các nghĩa vụ, cam kết đủ điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại. Chính vì vậy, công ty trình UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và HoSE xem xét chấp thuận và quyết định đưa cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, cao nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, giảm 41%.

Lên kết hoạch cho năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 65% và lợi nhuận sau thuế105 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện trong năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Về định hướng kinh doanh đối với hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Hải Phát sẽ tập trung hoàn thành giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp vô cùng khó khăn, vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai thực hiện; tiếp tục tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của công ty; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch, chi phí vốn hợp lý tại các tỉnh thành để có thể đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2024 và các năm tiếp tục.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu, tín dụng đến hạn. trong đó gồm việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết và công bố thông báo Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.


— Nguồn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...