Đặt kế hoạch lợi nhuận “đi lùi”, cổ phiếu công ty “họ” Mobifone vẫn tăng bốc đầu 130% sau một tháng


Trong “cơn say” cổ phiếu công nghệ viễn thông, cổ phiếu MFS của công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone – MobiFone Service cũng gây chú ý với mức tăng sốc thời gian qua. Dù đối diện những cú rung rũ trong hai phiên gần đây, song MFS vẫn bứt phá mạnh 130% chỉ sau một tháng.

qz2WaqRk.png

MobiFone Service là đơn vị thành viên của Tổng công ty Viễn thông MobiFone với tỷ lệ sở hữu 31% vốn. công ty được thành lập vào 2008, chuyên cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực viễn thông và CNTT, hiện có vốn điều lệ 70,7 tỷ đồng.

Trái ngược đà tăng bốc của cổ phiếu, kết quả kinh doanh của Mobifone Service đang trên đà suy giảm trong ba năm gần đây. Năm 2023, công ty mang về gần 397 tỷ đồng doanh thu thuần và 20,3 tỷ đồng lãi sau thuế, đều suy giảm so với mức thực hiện năm trước.

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (dự kiến tổ chức ngày 27/6 đến), lãnh đạo công ty nhận diện năm nay Mobifone Service gặp siêu nhiều khá khó khăn trong việc triển khai kế hoạch, đặc biệt đối với kế hoạch lợi nhuận do dịch vụ, công việc mới chưa có khả năng phát sinh lớn về doanh thu lợi nhuận năm 2024 từ các dịch vụ cốt lõi liên tục suy giảm.

Do đó, Mobifone Service đặt kế hoạch kinh doanh “đi lùi” với tổng doanh thu 395,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,6% và 26% so với kết quả thực hiện của năm 2023.

Để thực hiện kế hoạch này, công ty tập trung mặt hàng cốt lõi bao gồm có 3 lĩnh vực mặt hàng, dịch vụ cốt lõi của công ty là dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ hạ tầng viễn thông và dịch vụ giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các mặt hàng, dịch vụ hiện có của công ty như Call Center, SMCC, vận hành khai thác – ứng cứu thông báo để phát triển thêm khách hàng ngoài MobiFone.

photo-1719332619890

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2024, trước tình hình kinh doanh dự báo “hụt hơi”, Mobifone Service dự kiến lấy ý kiến cổ đông chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Tổng tài sản của Mobifone Service đạt mức 256,5 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với số đầu năm 2023. trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi công ty này đang nắm giữ là 141 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 107,5 tỷ đồng. công ty này không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt mức 181 tỷ đồng.


— Theo Cafef —