Đà Nẵng được chuyển gần 44 ha đất trồng lúa để làm dự án khu đô thị


Theo đó, Thủ tướng chấp thuận UBND TP. Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích xài gần 44 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung Công văn số 5137/BTNMT-TCĐĐ ngày 20/8/2021 của Bộ TN&MT.

Thủ tướng giao UBND TP. Đà Nẵng tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền xài đất theo đúng quy định pháp luật; triển khai dự án bảo đảm đúng thẩm quyền.

Được biết, việc chuyển mục đích xài đối gần 44 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Thủ tưởng chấp thuận nhằm triển khai dự án Khu đô thị Phong Nam, xã Hòa Châu (công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung) làm chủ đầu tư và dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

trong đó, có 27,2 ha làm dự án Chợ đầu mối Hòa Phước (tổng quy mô chợ 30,2 ha), và 16,7 ha làm dự án Khu đô thị Phong Nam (tổng quy mô khu đô thị 21,5 ha).

Theo tìm hiểu, dự án Chợ đầu mối Hòa Phước khi đi vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm trung chuyển và cân đối hàng hóa khu vực Miền Trung – Tây nguyên.

Dự kiến, chợ đầu mối Hòa Phước sẽ gồm có các hạng mục: Khu kinh doanh thủy hải sản, khu kinh doanh gia súc, gia cầm; khu kinh doanh nông sản; khu kinh doanh các ngành hàng khác theo nhu cầu thị trường; khu kinh doanh trái cây, khu kinh doanh tập hợp; khu kinh doanh rau hành, lagim, BQL chợ, ngân hàng, kho hàng, dịch vụ hậu cần, khu trưng bày và giới thiệu mặt hàng vùng miền…

Thời gian hoạt động dự án 50 năm (kể từ ngày được giao đất). Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án trong công đoạn 1 (2021 – 2025) 400 tỷ đồng; công đoạn 2 (2026 – 2030) 400 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu, vốn xã hội hóa và vốn vay. 

Hiện 2 dự án này đang được Sở TN&MT Đà Nẵng lập hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xài đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đây cũng là các dự án thành phần phù hợp với quy hoạch phân khu công dụng và nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới