CTI dự chi 418 tỷ đồng mua 30% cổ phiếu quỹ


CTI dự chi 418 tỷ đồng mua 30% cổ phiếu quỹ

Ngày 14/02/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) đã thông qua phương án chào mua công khai 30% cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng lợi ích cho cổ đông, công ty sẽ chào mua công khai 18.9 triệu cp CTI (tương đương 30% tổng số lượng cp đang lưu hành).

Với mức giá chào mua dự kiến là 22,100 đồng/cp (có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch HĐQT ở thời điểm đăng ký chào mua thực tế). Ước tính CTI sẽ chi gần 418 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

công ty dự kiến xài nguồn vốn gần 473 tỷ đồng bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.


Nguồn vốn CTI xài mua cổ phiếu quỹ

Đvt : triệu đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất 2018 của CTI (đã kiểm toán)

Ước tính thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ của CTI sẽ rơi vào quý 1, quý 2/2020 và diễn ra trong 30 ngày. sau khi giao dịch trên hoàn tất, số lượng cp lưu hành của CTI sẽ còn hơn 44 triệu cp.

Trước đó, vào cuối năm 2019, CTI cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, kỳ tính lãi 3 tháng/lần, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10.5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản cam đoan và đáo hạn vào năm 2022.

thời điểm dự kiến phát hành vào ngày 10/01/2020. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán (sau khi trừ chi phí phát hành) sẽ được công ty xài cho mục đích kinh doanh khai thác mỏ.


Chỉ tiêu tài chính của CTI 3 năm liền kề trước khi phát hành

Đvt: Đồng


Nguồn: CTI

Năm 2019, CTI mang về 797 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 80 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt sụt giảm 30% và 35% so với năm trước. Đây là kết quả lãi ròng thấp nhất trong 4 năm trở lại của công ty (kể từ 2016).

trên thị trường, giá cổ phiếu CTI vẫn đang trên đà trượt dài sau khi thiết lập mức đỉnh 37,700 đồng/cp hồi đầu tháng 2/2018. Hiện đang giao dịch ở mức giá 22,300 đồng/cp (tính đến 11h00 ngày 17/02/2020), trọng lượng giao dịch bình quân đạt 571,095 cp/phiên trong 1 năm trởi lại đây.


Diễn biến giá cổ phiếu CTI trong 2 năm trở lại đây


Như Xuân 

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —