CTB đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi năm 2020


CTB đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi năm 2020

Ngày 10/02/2020, HĐQT của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (Hapuma, HNX: CTB) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu 550 tỷ đồng và lãi trước thuế 30 tỷ đồng, lần lượt đi lùi 6% và 18% so với thực hiện năm 2019.


Hình minh họa. Nguồn: CTB

Phía công ty này dự kiến chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 vào mức 864 triệu đồng, quỹ thưởng ban điều hành ước tính bằng 4% lãi trước thuế.

Cũng trong cuộc họp ngày 10/02, HĐQT của CTB đã thông qua kế hoạch phân phối lãi sau thuế năm 2019. Chi tiết, công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, trích quỹ khen thường phúc lợi 500 triệu đồng và trích quỹ thưởng Ban điều hành số tiền 868 triệu đồng (tương ứng 3% lãi sau thuế).

Kết quả kinh doanh năm 2019, CTB đạt hơn 582 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 305 so cùng kỳ. Chủ yếu nhờ thu hẹp giá vốn gần 38%, đơn vị này đạt lãi ròng gần 29 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với năm 2018.

Cuộc họp ĐHĐCĐ của công ty này dự kiến tổ chức vào ngày 25/03/2020. Cổ đông được thông báo chốt danh sách vào ngày 06/02/2020.

Duy Na

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới