công ty Đường sắt Hà Nội thoát lỗ sau 11 quý


công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội ( UPCoM: HRT ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu 653,4 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 44,7% lên 552,1 tỷ đồng giúp biên lãi gộp cải thiện từ 3,4% lên 12,7%.

Doanh thu tài chính công ty giảm 30,3% so với cùng kỳ năm trước còn 620 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty lần lượt tăng 32% và 39,5% trong khi chi phí tài chính giảm 9,5%. Lợi nhuận khác của công ty giảm 91% về 1,8 tỷ đồng.

Kết quả, Đường sắt Hà Nội ghi nhận lãi sau thuế đạt 25,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 15,4 tỷ đồng của năm trước. Đây cũng là lần đầu sau 11 quý liên tiếp đơn vị này thoát lỗ. Tính đến cuối tháng 6, lỗ lũy kế của công ty ở mức 371,5 tỷ đồng.

Công ty Đường sắt Hà Nội thoát lỗ sau 11 quý - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đường sắt Hà Nội ghi nhận 1.111 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% so với nửa đầu năm 2021. Biên lãi gộp tăng từ 0,3% lên 10,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 75,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận quý này tăng do tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nhu cầu đi lại của người dần được phục hồi làm cho sản lượng doanh thu vận chở hàng hóa và hành khách tăng. Tuy vậy, thu nhập khác của đơn vị nửa đầu năm giảm 15,5 tỷ đồng do 6 tháng đầu năm 2021 có phát sinh khoản thu tiền thanh lý các toa xe đã hết niên hạn xài.

Năm nay, đơn vị này đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.796 tỷ đồng, dự kiến lỗ 101,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 61,8% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 1.425 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Nợ vay tài chính ở mức 635 tỷ đồng, giảm 7,1% so với đầu năm và có 81,6% là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu là 432,2 tỷ đồng, tăng 4,2% do đơn vị đã thoát lỗ trong quý này.

Ngày 8/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phê duyệt phương pháp hợp nhất công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh thành một đơn vị vận tải đường sắt duy nhất. Đây là một trong số phương pháp cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới