Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ


Chiều 10/2, Đảng ủy Khối công ty Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định chuẩn y cho ông Hoàng Giang.

Theo ông Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy khối, ông Hoàng Giang là một cán bộ trẻ được đào tạo có hệ thống, trình độ chuyên môn sâu, có năng lực thực tiễn siêu phong phú, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối công ty Trung ương. Không chỉ vậy, đã được quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Khối công ty Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

“Trong thời gian công tác, trải qua các vị trí, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có các đóng góp thiết thực, quan trọng và được Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối công ty Trung ương ghi nhận và khen thưởng”, Bí thư Đảng ủy Khối công ty Trung ương nhấn mạnh.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong thời gian đến còn siêu nặng nề, đặc biệt trong công đoạn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ Khối công ty Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chính vì vậy, ông Thanh Hà Niê Kđăm nghị ông Hoàng Giang với bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình, sẽ tiếp theo nỗ lực cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối công ty Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Văn Kiên

Tiền Phong


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới