Cổ tức tuần 10 – 14/02: Cổ đông Sabeco “đút túi” gần 2,245 tỷ đồng


Cổ tức tuần 10 – 14/02: Cổ đông Sabeco “đút túi” gần 2,245 tỷ đồng

Trong tuần từ ngày 10 – 14/02, có 3 công ty chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. gồm Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Tp.HCM (Sabeco, HOSE: SAB) với tỷ lệ trả cổ tức lên đến 35%, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) và CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) với tỷ lệ 15%.

* Lịch sự kiện công ty niêm yết


công ty chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 10 – 14/02/2020


Năm 2019, Sabeco mang về 37,899 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 5% so với năm trước, Thêm vào đó thực hiện được 97% kế hoạch cả năm. trong khi đó, lãi ròng của Tổng công ty đạt 5,053 tỷ đồng, tăng trường gần 21% so với năm trước Thêm vào đó là mức lãi lớn nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong vài năm qua, Sabeco luôn chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt 38%.


Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt của SAB qua các năm


Nguồn: VietstockFinance

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 641 triệu cp, ước tính cổ đông của Sabeco (chủ yếu là công ty TNHH Vietnam Beverage và Bộ Công Thương) sẽ “đút túi” gần 2,245 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

Đối với D2D, đây cũng một trong các các công ty chia cổ tức đều đặn cho cổ đông trong suốt 8 năm qua (công đoạn 2012 – 2019), với tỷ lệ chia trung bình đạt 23%.

Trong năm 2019, D2D mang về 760 tỷ đồng tổng doanh thu và 392 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 3 và 4 lần so với kết quả đạt được năm trước, Thêm vào đó vượt 126% và 339% kế hoạch cả năm.

Về PDN, năm 2019 công ty ghi nhận 741 tỷ đồng tổng doanh thu và 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% và 23% so với cùng kỳ, Thêm vào đó vượt 7% và 18% kế hoạch cả năm.

Tương tư như D2D, việc chia cổ tức của PDN cũng luôn ổn định trong các năm qua (kể từ 2012), với tỷ lệ chia trung bình gần 20%.

Như Xuân 

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới