Cổ phiếu vừa niêm yết, lãi ròng IDC tăng hơn 81% trong năm 2019


Cổ phiếu vừa niêm yết, lãi ròng IDC tăng hơn 81% trong năm 2019

Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 đồng loạt tăng. trong đó, doanh thu thuần và lãi ròng năm 2019 của IDC lần lượt tăng 19% và 81% so với năm 2018.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của IDC


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của IDC

Tính riêng trong quý 4/2019, IDC ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 3% trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ gần 2%. Từ đó dẫn đến lãi gộp của IDC tăng 38% so với cùng kỳ. Lãi ròng quý 4/2019 của IDC ghi nhận tăng 55% so với cùng kỳ, đạt hơn 89 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, IDC ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng năm 2019 lần lượt tăng 19% và 81% so với năm 2018, đạt hơn 4,948 tỷ đồng và gần 422 tỷ đồng.

Trong năm 2019, doanh thu hoạt động tài chính của IDC tăng mạnh 89% so với năm 2018, đạt hơn 252 tỷ đồng. trong đó, khoản doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia chiếm gần một nửa trong tổng doanh thu hoạt động tài chính, đạt hơn 122 tỷ đồng.


Nguồn: BCTC hợp nhất của IDC

Không chỉ vậy, công ty cũng ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết trong năm 2019 gấp 66 lần so với năm 2018.

Về mặt chi phí, chi phí quản lý công ty năm 2019 cũng tăng 55% so với năm ngoái, đạt gần 231 tỷ đồng. trong đó, chi phí nhân viên quản lý ghi nhận đạt gần 99 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2018.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của IDC đạt gần 14,319 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với con số đầu năm.

các khoản phải thu ngắn hạn của IDC tính đến ngày 31/12/2019 đạt gần 1,063 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. trong đó, khoản phải thu lớn nhất là từ hoạt động kinh doanh điện ở IDICO-DAK MI 3 và IDICO – SHP gần 120 tỷ đồng.

Được biết, sau 2 năm giao dịch trên UPCoM, ngày 10/12/2019, IDC chính thức được Sở GDCK Hà Nội (HNX) chấp thuận cho niêm yết 192 triệu cp IDC trên sàn HNX.

ngày nay, giá cổ phiếu IDC đang giao dịch quanh mức 18,100 đồng/cp (11h ngày 10/02/2019), giảm nhẹ 1% so với giá ngày niêm yết với trọng lượng giao dịch bình quân hơn 25,600 cp/phiên.


Giá cổ phiếu IDC kể từ ngày niêm yết 10/12/2019


Tiên Tiên

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới