Cổ phiếu PTL nằm sàn sau thông báo thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc


Ngày 07/04/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã nhận được bản chính báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 của công ty Cổ phần Victory Capital (Mã PTL).

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/Đ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong nhiều trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;”

Như vậy, căn cứ BCTC kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 đều có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu PTL của Victory Capital sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

trên thị trường, cổ phiếu PTL ngay lập tức đã phản ứng tiêu cực với thông báo này khi giảm sàn về mức 11.100 đồng/cổ phiếu qua đó thủng đáy hồi giữa tháng 1/2022. Dù đã giảm hơn 41% từ đỉnh (ngày 22/12/2021), mức thị giá PTL hiện nay vẫn cao hơn 84% so với thời điểm cách đây 1 năm.

Cổ phiếu PTL nằm sàn sau thông báo thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc - Ảnh 1.

Cổ phiếu PTL giảm mạnh

Trước đó vào cuối năm ngoái, PTL từng gây chú ý khi đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường “chủ trương hủy niêm yết tự nguyện”. Tuy nhiên, trong tài liệu bổ sung tiếp đến, PTL đã bỏ nội dung huỷ niêm yết, ngược lại sẽ trình chiến lược, mô hình phát triển mới thông qua đổi thay bộ nhận diện thương hiệu. Đáng chú ý, PTL muốn hướng đến chiến lược nâng giá trị vốn hoá lên 10.000 tỷ đồng.

https://cafef.vn/co-phieu-ptl-nam-san-sau-thong-tin-thuoc-dien-huy-niem-yet-bat-buoc-20220408180414246.chn

Hà Linh

Theo Nhịp sống kinh tế


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới