Cổ đông lớn không đồng ý đổi thay đơn vị kiểm toán


CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – mã chứng khoán VCR) vừa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi thay đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho công ty, và ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Theo đó, đến thời điểm chốt, Vinaconex có 1.328 cổ đông với tổng số 36 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. công ty đã gửi đi tổng cộng 1.238 phiếu lấy ý kiến và nhận về 6 phiếu (hợp lệ 6 phiếu) đại diện cho 19.471.250 cổ phần, chiếm 54,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Kết quả kiểm phiếu, có 5 phiếu tán thành đai diện cho 191.250 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Có 1 phiếu không tán thành đại diện cho 19,28 triệu cổ phiếu tương ứng 53,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Như vậy vấn đề đổi thay đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của công ty đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, thán 7/2019 Vinaconex ITC đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam về việc đơn vị này sẽ làm soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của công ty.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Vinaconex ITC kế tiếp không phát sinh doanh thu như cùng kỳ và ghi nhận lỗ hơn 3,6 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 84 tỷ đồng.

Trên BCTC soát xét bán niên năm 2019, đơn vị kiểm toán đưa ra vấn đề nhấn mạnh đối với BCTC của Vinaconex ITC, trong đó giả định rằng công ty sẽ hoạt động liên tục mặc dù ở ngày 30/6/2019 chỉ tiêu tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn số tiền hơn 412 tỷ đồng. Không chỉ vậy số lỗ lũy kế của công ty đến ngày 30/6/2019 là hơn 84 tỷ đồng. Khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào việc kế tiếp triển khai dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà.

Mới đây Vinaconex ITC đã gửi BCTC quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2019. trong đó quý 4 phát sinh hơn 37,2 tỷ đồng doanh thu, Tuy nhiên chi phí các món lớn hơn doanh thu, nên công ty vẫn lỗ hơn 4,7 tỷ đồng, nâng tổng lỗ ca năm lên 8,3 tỷ đồng – cải thiện nhiều so với số lỗ hơn 13,2 tỷ đồng năm 2018. Tổng lỗ lũy kế đến hết năm 2019 lên đến hơn 215 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chỉ bằng 1/5 chỉ tiêu nợ ngắn hạn.

ở một khía cạnh khác, xét về cơ cấu cổ đông, hiện công ty mẹ Tổng CTCP XNK Và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – VCG) đang là công ty mẹ sở hữu 19,28 triệu cổ phần tương ứng 53,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vinaconex ITC. Như vậy phiếu không tán thành đổi thay đơn vị kiểm toán của Vinaconex ITC chính là của công ty mẹ Vinaconex.

Vinaconex ITC (VCR): Cổ đông lớn không đồng ý đổi thay đơn vị kiểm toán - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu VCR trong 1 năm gần đây.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới