CIENCO4 báo lãi ròng 2019 giảm gần 40%, cổ phiếu rơi 51% từ đỉnh


CIENCO4 báo lãi ròng 2019 giảm gần 40%, cổ phiếu rơi 51% từ đỉnh

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất lãi gộp đạt gần 340 tỷ đồng, giảm hơn 19% và lợi nhuận ròng đạt 105 tỷ đồng giảm hơn 38% so với năm ngoái.


Kết quả kinh doanh của C4G trong năm 2019


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của C4G

Trong quý 4/2019, C4G ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 782 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của công ty đạt 33.4 tỷ đồng tăng 18.02%, bên cạnh đó chi phí tài chính giảm gần 13%, xuống còn 75 tỷ đồng. Lỗ từ các công ty liên doanh liên kết ghi nhận 17.8 tỷ đồng, lỗ nặng hơn 9.3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý cuối năm 2019, C4G đã ghi âm 6.1 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Lỗ ròng cả quý ở mức 3.3 tỷ đồng.

Tính cả năm 2019, C4G đạt doanh thu thuần gần 2,390 tỷ đồng, giảm gần 28% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm trong doanh thu hợp đồng xây dựng và doanh thu bán vật tư. Doanh thu tài chính đạt 339 tỷ đồng, giảm gần 3% và chi phí lãi vay đạt 228 tỷ đồng giảm gần 16% so với năm ngoái.

Kết thúc năm 2019, C4G lãi hơn 105 tỷ đồng, giảm 38% so với năm trước. So với các kế hoạch đặt ra đầu năm, C4G đã thực hiện được 43% chỉ tiêu về doanh thu thuần và 40% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

ở thời điểm ngày 31/12/2019, tổng tài sản của C4G đạt xấp xỉ 7,127 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với thời điểm đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3,190 tỷ đồng, chiếm 44% trên tổng tài sản. Sự sụt giảm trong tổng tài sản đến chủ yếu từ việc sụt giảm trong các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản ngắn hạn khác.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 5,900 tỷ đồng chiếm hơn 82% tổng nguồn vốn của công ty. trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 21% và dài hạn chiếm hơn 46% tổng nợ phải trả.

Giá cổ phiếu của C4G chốt phiên 07/02 ở mức 5,700 đồng/cp, giảm hơn 36% trong một năm trở lại. trọng lượng giao dịch đạt hơn 284,000 cp/phiên trong một năm trở lại đây. So với đỉnh 11,763 đồng/cp lập ngày 08/04/2019, cổ phiếu này đã mất 51% thị giá.


Diễn biến giá cổ phiếu C4G trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI
— Bài viết phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới