Chứng khoán MB chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp


công ty Chứng khoán MB ( HNX: MBS ) công bố ngày 15/8 đăng ký Cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua chứng khoán.

công ty sẽ phát hành 53,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20% để trả cổ tức và phát hành 59,4 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 45%. Tổng trọng lượng phát hành thêm là 113 triệu đơn vị, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 2.676 tỷ đồng lên 3.805 tỷ đồng.

Với phương án chào bán cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 22/8 đến 7/9 và thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền từ 22/8 đến 12/9.

Với giá 10.000 đồng/cp, Chứng khoán MB dự kiến thu về 594 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin (195 tỷ đồng), đầu tư phát triển hệ thống nền tảng CNTT (400 tỷ đồng).

Chứng khoán MB chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

Cổ phiếu MBS hiện giao dịch vùng 23.500 đồng/cp, phục hồi 57% kể từ phiên ngày 20/6 và vẫn giảm 37% tính từ vùng giá tháng 4.

Chứng khoán MB chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 2.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc, MBS ghi nhận 120,4 tỷ đồng lợi nhuận quý II, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng, tăng 38%.

Theo Tường Như

Người Đồng Hành


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới