Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị


Tham dự cuộc họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng các thành viên Thường trực Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban kinh tế- xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị ngày 14-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào tháng 1-2021, thời điểm kỷ niệm 35 năm tiến hành công cuộc thay đổi, 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (2030), 100 năm ngày thành lập Nước (2045).

Đại hội XIII sẽ đánh một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân. Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Trước đó, ở Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) diễn ra đầu tháng 10-2018, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm có:

Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Kinh tế – Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Điều lệ Đảng do trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cuộc họp Bộ Chính trị ngày 14-2:

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 2.
Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 3.
Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 4.
Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 5.
Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 6.
Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị  - Ảnh 7.

Theo B.T.V – Ảnh: TTXVN

Người lao động


— Lấy từ Cafef —