Chưa đổi sang CCCD gắn chíp nhận được giải quyết quyền lợi BHYT?


Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, người lao động khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc Tuy nhiên chưa làm thủ tục đổi từ số CMND sang CCCD gắn chip thì vẫn được giải quyết đầy đủ quyền lợi BHYT như quy định.

Theo quy định tại Điều 27 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam,  sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ được cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung khi:

– Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH

Như vậy, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BH thất nghiệp chưa hưởng.

Vậy Do vậy, người lao động tham gia BHXH thay đổi từ số CMND sang số CCCD không thuộc trường hợp phải cấp lại sổ BHXH (chỉ điều chỉnh trên hệ thống dữ liệu).

Mặc dù khi người lao động thay đổi thông báo CMND/CCCD không ảnh hưởng đến thủ tục, quyền lợi hưởng bất kỳ chế độ nào về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên thông báo số CMND/CCCD là một trong nhiều tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

Do vậy, dù không cần phải cấp lại sổ BHXH Tuy nhiên để thống nhất cơ sở dữ liệu trên toàn hệ thống, người lao động cần lập mẫu Tờ khai (TK1-TS) điều chỉnh bổ sung số CCCD, hoặc nộp hồ sơ cho đơn vị người lao động đang làm việc. Trường hợp người lao động đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

https://cafef.vn/chua-doi-sang-cccd-gan-chip-co-duoc-giai-quyet-quyen-loi-bhyt-20220407084715973.chn


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới