Cho từ chức Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)


Ngày 20/2/2024, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 270/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý công ty đối với Ông Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Thêm vào đó, Bộ Tài chính có Quyết định số 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý công ty đối với Ông Phạm Trung Minh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20/2/2024 vì lý do cá nhân.

Screen Shot 2024-02-20 at 21.52.51.png

Nguồn: Website VSDC

Hội đồng thành viên VSDC gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Sơn, Phụ trách HĐTV; ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh là thành viên hội đồng. 

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VSDC từ tháng 12/2012. trong khi ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018.


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...