Cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền, công ty chứng khoán bị phạt trăm triệu


CTCP Chứng khoán Việt Tín bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng cho 3 lỗi vi phạm. Với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng hàng, công ty bị phạt 125 triệu đồng. Cụ thể, Chứng khoán Việt Tín cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản .

công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản trong 3 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện đầu tư vượt quá hạn mức theo quy định. Cuối cùng, 60 triệu đồng là tiền phạt với hành vi công bố thông báo không đúng thời hạn khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc có quyết định về đổi thay nội dung đăng ký công ty.

Cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền, công ty chứng khoán bị phạt trăm triệu - Ảnh 1.

Cho khách đặt lệnh khi không đủ tiền, công ty chứng khoán bị phạt trăm triệu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa công bố quyết định xử phạt CTCP Xây dựng số 1 Việt Phong 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông báo định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022; tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

công ty gửi cũng gửi nội dung công bố không đúng thời hạn cho HNX đối với BCTC bán niên năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.


— Bài viết lấy từ Cafef —