Chây ỳ lên sàn, công ty bị phạt 350 triệu đồng


CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị phạt 125 triệu đồng vì 2 lỗi vi phạm . trong đó, 65 triệu đồng là tiền phạt do công bố thông báo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, II, IV năm 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, và một số quyết định khác.

công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là C TCP HT group Hòa Bình (ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc của cả 2 công ty), Tuy nhiên trên báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên.

Chây ỳ lên sàn, doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng- Ảnh 1.

Cả 3 công ty bị xử phạt đều có vi phạm trong công bố thông báo.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông báo theo quy định đối với các tài liệu : Báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2021, quý III năm 2022, quý III, IV năm 2023, năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022, 2023, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Không những thế, công ty công bố không đúng thời hạn với báo cáo tài chính quý IV/2021, năm 2021 được kiểm toán, quý I, II, IV năm 2022, báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021…

CTCP Giải pháp thương mại A BA bị phạt tổng cộng 415 triệu đồng cho 2 lỗi vi phạm. trong đó, hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán bị phạt 350 triệu đồng. công ty hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, Tuy nhiên, đến nay chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Ngoài phạt tiền, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Không những thế, công ty bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông báo không đúng thời hạn với các tài liệu: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022, báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023, biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023…


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...