CEO đã giải ngân gần 930 tỷ đồng vốn thu từ đợt chào bán riêng lẻ giữa 2019


River Silk City là dự án khu đô thị nằm ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Theo thông báo từ website của CEO, Dự án đã triển khai 3 phân kỳ có quy mô 35.8 ha, gồm có các khu: Nhà ở hỗn hợp, khu thương mại và dịch vụ, nhà liền kề, nhà phố,…
— Lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới