Cao tốc Bắc – Nam đang chậm mặt bằng, thiết kế kỹ thuật


Cao tốc Bắc – Nam đang chậm mặt bằng, thiết kế kỹ thuật

Với dự án cầu Mỹ Thuận 2, Bộ GTVT đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật 3 gói thầu…

* Miền Tây sẽ có tuyến cao tốc thứ hai dài 84km

* Cao tốc Bắc – Nam bao giờ thông?

* Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam

Liên quan tiến độ các dự án cao tốc Bắc – Nam, theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT, hiện 13 địa phương có dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía đông đi qua mới bàn giao được 166/653,6 km mặt bằng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Cụ thể, dự án Cao Bồ – Mai Sơn bàn giao được 11,4/15,2 km, cao tốc Cam Lộ – La Sơn là 75/98,3 km, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo là 9,5/78,5 km, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết là 70/101 km.

Theo kế hoạch, các địa phương dự kiến bàn giao đất nông nghiệp trước ngày 31.12.2019 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong quý 2/2020. Tuy nhiên, công tác GPMB đã chậm so với tiến độ yêu cầu, không cam kết tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp trong năm 2019.

Theo đó, nếu các địa phương không đôn đốc quyết liệt các hội đồng GPMB, tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 2/2020 sẽ không cam kết kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tiến độ trình duyệt thiết kế của các dự án cao tốc Bắc – Nam cũng đang chậm so với kế hoạch yêu cầu của Bộ GTVT là hoàn thành trước ngày 20.2.

Tính đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật được 64/401 km, mới đạt 16%, lý do thiết kế kỹ thuật các dự án cao tốc Bắc – Nam gồm có nhiều hạng mục, công trình với trọng lượng lớn, phải thỏa thuận, lấy ý kiến của địa phương nên mất nhiều thời gian. Hiện có 2/3 dự án đầu tư công là Cao Bồ – Mai Sơn (15,2 km) và Cam Lộ – La Sơn (98,3 km) đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Với dự án cầu Mỹ Thuận 2, Bộ GTVT đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật 3 gói thầu phần đường dẫn cầu, riêng phần cầu chính do tính chất đặc biệt, thời gian thiết kế kỹ thuật kéo dài hơn, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2020.

Đối với 8 dự án PPP, các ban quản lý dự án mới trình hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật được 401/533 km, đạt 75%. trong đó, dự án Nha Trang – Cam Lâm còn 17,9 km, Cam Lâm – Vĩnh Hảo còn 14 km… chưa trình hồ sơ thẩm định thiết kỹ thuật.

Mai Hà

Thanh niên
— Bài Viết theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới