Cao su Phước Hòa lên kế hoạch lãi 2024 ‘đi lùi’ gần 1 nửa, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20%


Mới đây, CTCP Cao su Phước Hòa (MCK: PHR) đã công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 1 năm 2024. Theo đó, PHR đã thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2024 và quý I/2024.

Được biết, quý I/2024, PHR đã khai thác 1.364 tấn mủ quy khô, hoàn thành 11% kế hoạch năm. Sản lượng cao su thu mua đạt 1.200 tấn, hoàn thành 12%; sản lượng cao su chế biến đạt 2.564 tấn, hoàn thành 11,44%; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 4.423 tấn, hoàn thành 13.36%. giá bán bình quân đạt 37 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu công ty mẹ quý I/2024 đạt 164,7 tỷ đồng, hoàn thành 11,32% kế hoạch năm. trong đó, doanh thu từ cao su đạt 163,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,03 tỷ đồng, hoàn thành 4,34% kế hoạch năm. PHR cũng nộp ngân sách Nhà nước 10,4 tỷ đồng, hoàn thành 6,8%.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu sản lượng cao su khai thác đạt 12.400 tấn tăng 3,7% so với năm 2023, với năng suất 1,41 tấn/ha. Sản lượng cao su chế biến đạt 22.400 tấn mủ quy khô, tăng 21%; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.100 tấn mủ quy khô, tăng 7,7%. giá bán bình quân đạt 36,41 triệu đồng/tấn, tăng 6,5%.

Về chỉ tiêu kinh doanh, PHR đặt kế hoạch đạt 1.455,05 tỷ đồng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2024, tương ứng giảm 10% so với kết quả năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 277,1 tỷ đồng, giảm 48%; lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, giảm 47% so với con số gần 461,6 tỷ đồng năm 2023.

Năm 2024, công ty dự kiến nộp ngân sách Nhà nước là 140,5 tỷ đồng; tổng nhu cầu vốn đầu tư là 361,9 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền/mệnh giá tối thiểu năm 2024 là 20%.

Trước đó, PHR đã thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 59,5%. công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức vào tháng 2/2023 và tháng 5/2023 (với tỷ lệ mỗi lần là 20%. đến tháng 9/2023, PHR thực hiện thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 19,5%.

Phiên sáng 13/3, cổ phiếu PHR đang được giao dịch ở mức 60.500 đồng/cổ phiếu.


— Nguồn: Cafef —