Cao Bằng bổ nhiệm 03 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh


Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc bổ nhiệm các cán bộ: Nông Thị Thùy Trang, Trưởng Phòng tập hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hoàn, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Vũ Anh Tuấn, Trưởng Phòng tập hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các đồng chí được bổ nhiệm đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo tác dụng nhiệm vụ được giao. Bày tỏ sự tin tưởng, giao trọng trách các cán bộ được  bổ nhiệm kế tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, thay đổi, tạo nhiều đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Bà Nông Thị Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy hứa sẽ phát huy các kết quả đạt được, nỗ lực rèn luyện, công tác, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới