Các ngân hàng mua 36% lượng trái phiếu BĐS phát hành năm 2021, quy mô tín dụng trái phiếu ở mức gần 274.000 tỷ


Tổ chức nhận xét xếp hạng FiinGroup vừa có báo cáo nhận xét ảnh hưởng của một số trường hợp vi phạm liên quan đến thị trường trái phiếu công ty (“TPDN”) đến các đối tượng trên thị trường vốn Việt Nam.

Theo FiinGroup, cùng với công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại đã tham gia mua TPDN qua kênh phát hành sơ cấp ở mức rất lớn, chiếm 36% năm 2021 trong tổng giá trị phát hành từ các công ty bất động sản.

Vậy Chính vì vậy, việc áp dụng Thông tư 16 của NHNN theo nhận xét của FiinGroup là rất cần thiết nhằm Không chỉ kiểm soát chất lượng nợ xấu nhất là với các ngân hàng có chất lượng tài sản yếu, kiểm soát quy mô tín dụng bất động sản mà quan trọng hơn là kiểm soát các hoạt động luân chuyển tín dụng giữa hai kênh trái phiếu và tín dụng cho vay của ngân hàng thông qua các nghiệp vụ tái tài trợ, tái cấu trúc vốn hoặc hay có thể là “đảo nợ” giữa hai kênh này.

Số liệu của đơn vị này chỉ ra rằng, quy mô tín dụng trái phiếu hiện ở mức 273,9 nghìn tỷ đồng vào cuối 2021, tức chỉ chiếm 2,16% tổng tài sản sinh lời và 2,63% tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Chính Thế Chính vì vậy, theo FiinGroup, các sự kiện hiện giờ có khả năng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến vấn đề chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, yếu tố này sẽ là một rủi ro thấp nếu như các vấn đề liên quan đến các tổ chức phát hành hiện đang được xử lý hiện giờ được khư trú và tổ chức phát hành cũng như các bên liên quan như đơn vị bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ nỗ lực thực hiện các cam đoan về nghĩa vụ trả nợ với một quy trình rõ ràng nhằm cam đoan quyền lợi của nhà đầu tư.

việc này trở nên quan trọng bởi tính đại chúng của kênh đầu tư trái phiếu công ty đã Không chỉ lớn về quy mô mà còn có sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và cá nhân nhỏ lẻ thông qua hoạt động cung cấp lại trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ từ các tổ chức liên quan như tư vấn và cung cấp trên thị trường trong thời gian qua.

Chính Thế Chính vì vậy, ở góc nhìn chất lượng tín dụng ngân hàng, FiinGroup cũng kỳ vọng quy mô này có thể được duy trì hoặc tiếp tục tăng Tuy nhiên có sự chọn lọc ở những ngân hàng có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao, được hỗ trợ bởi chất lượng tài sản tốt hơn (nợ xấu dưới 3% theo nhận xét của NHNN) và có mức độ tín dụng phân bổ cho ngành BĐS vẫn ở mức thấp theo các quy định của NHNN nói chung và những yêu cầu cụ thể của Thông tư 16 đã đi vào hiệu lực gần đây từ 15/1/2022.

https://cafef.vn/fiingroup-cac-ngan-hang-mua-36-luong-trai-phieu-bds-phat-hanh-nam-2021-quy-mo-tin-dung-trai-phieu-o-muc-gan-274000-ty-20220408215603245.chn

Quốc Thụy

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới