Bộ Y tế nêu hàng loạt nguyên nhân khiến bệnh viện không đấu thầu, mua sắm thuốc


Chiều 17-6, Bộ Y tế đã có thông báo về thực trạng công tác đấu thầu , mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, để bảo đảm kịp thời cho công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh nói chung và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2 nói riêng, các cơ quan tác dụng và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn và đôn đốc về công tác đấu thầu, mua sắm.

Bộ Y tế nêu hàng loạt nguyên nhân khiến bệnh viện không đấu thầu, mua sắm thuốc - Ảnh 1.

Thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng đến chất lượng điều trị người bệnh – Ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện nay các đơn vị, địa phương, đặc biệt là việc đấu thầu, mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch vẫn còn bộc lộ một số khá là khó khăn, vướng mắc và bất cập. Qua phản ánh của các cơ quan báo chí và báo cáo của các đơn vị, địa phương, hiện đang có thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi, chủ yếu là các món thuốc, vật tư y tế thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm của các địa phương, đơn vị, gây ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế là do tâm lý quan ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra, Do đó không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm của một số địa phương và đơn vị, mặc dù Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố đã thực hiện việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị.

một số địa phương giao cho các đơn vị chủ động tự đấu thầu, thay vì đấu thầu tập trung như trước, Tuy nhiên các đơn vị vẫn tỏ ra lúng túng hoặc e ngại trong tổ chức thực hiện. một số công ty, nhà phân phối cũng e ngại trong việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do liên quan đến giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục thanh toán phức tạp, khá là khó khăn.

Mua sắm trong lĩnh vực y tế có lúc, có nơi xuất phát từ nhu cầu bị động, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như tình hình dịch bệnh, mô hình bệnh tật. Đặc biệt là trong các năm 2020-2021 là hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch SARS-CoV-2, nhiều gói thầu phải mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ cho nhu cầu chống dịch. Vì ảnh hưởng của đại dịch SARS-CoV-2, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động, Do đó, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất, các sinh phẩm cho phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh càng trở nên khá là khó khăn hơn.

Việc hiểu và thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về thẩm quyền quyết định mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính chưa thống nhất, dẫn đến việc đấu thầu, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bị chững lại, chưa tổ chức thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hoá, dịch vụ kể từ khi Nghị định này có hiệu lực.

thực trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc dẫn đến chậm thầu so với dự kiến đề ra. Do một số khá là khó khăn, chậm có kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia, đàm phán giá một số thuốc mua sắm tập trung quốc gia, dẫn đến các cơ sở phải thực hiện hình thức mua sắm tại cơ sở và không chủ động được thời gian, số lượng mua sắm.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó đã chủ động đôn đốc các đơn vị tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan:

Để tăng cường năng lực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác mua sắm, đấu thầu tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1589/BYT-KH-TC ngày 30-3-2022 đề nghị các đơn vị:

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24-5-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 1-10-2020 của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hiện hành liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị và vật tư tiêu hao…

– Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ dùng trong khám bệnh, chữa bệnh. Việc xây dựng và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị phải cam đoan tính chủ động, công khai, minh bạch, có tính kế thừa và dự phòng hợp lý để tránh thực trạng bị động giữa các kỳ kế hoạch làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

– Xác định nhu cầu, dự báo chi tiết, hợp lý về danh mục, chủng loại, số lượng các món trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị và vật tư tiêu hao dự kiến cần mua trong năm kế hoạch, đặc biệt trong trường hợp trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị và vật tư tiêu hao mới được đưa vào danh mục mua sắm do nhu cầu dùng tăng hoặc áp dụng danh mục dịch vụ kỹ thuật mới đưa vào dùng so với năm trước liền kề.

Trước nguy cơ thiếu thuốc và vật tư y tế, ngày 29-4, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2206/BYT-BH đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cung ứng đầy đủ, kịp thời, cam đoan quyền lợi của người chơi BHYT.

Trước đó, ngày 2-6 Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 4781/QLD-ĐK công bố đợt 1 danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn hiệu lực số đăng ký theo quy định, dự kiến đợt 2 công bố xong trước ngày 15-7 đến.

Để cam đoan thuốc, vật tư y tế cho người bệnh, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, cam đoan có đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Có phương án cụ thể để giao cho thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thực trạng thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn.


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới