Bộ Tài chính đề xuất gia hạn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch SARS-CoV-2


Trong năm 2020, thực hiện chủ trương hỗ trợ, giảm vô cùng khó khăn cho công ty, người dân và thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ ban hành) văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí. 

Theo đó, quy định miễn lệ phí môn bài đối với rất nhiều đối tượng như: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; miễn lệ phí năm đầu đối với công ty, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới; Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe hơi sản xuất, gắn lắp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. trong đó, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe hơi sản xuất, gắn lắp trong nước từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Bộ Tài chính ban hành 21 Thông tư điều chỉnh mức thu (giảm) phí, lệ phí với mức giảm cao như: (i) giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; (ii) giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;… Các Thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, công ty khoảng 1.000 tỷ đồng.

hiện tại, dịch SARS-CoV-2 vẫn còn diễn biến siêu phức tạp, các nước châu Âu đang tiếp tục thực hiện những phương pháp tái phong tỏa để hạn chế lây lan của dịch bệnh, ảnh hưởng của dịch bệnh còn nhiều. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch SARS-CoV-2, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. 

Xu thế cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn trở nên gay gắt, cản trở sự phục hồi thương mại, đầu tư toàn cầu. Điều kiện kinh tế – xã hội trong nước hiện còn nhiều vô cùng khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch SARS-CoV-2 như: du lịch, hàng không,…

Để tiếp tục hỗ trợ công ty và người dân chịu ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2, Bộ Tài chính đề xuất:

1. Đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính): Được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 cam kết tính liên tục.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nhận xét tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày ký, để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới