Bộ Tài Chính ban hành thông tư giảm giá một số dịch vụ chứng khoán kể từ ngày 1/1/2022


Bộ Tài chính đã vừa ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Theo đó, thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2022 thay thế cho Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018.

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Thông tư này bao gồm có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trung tâm dịch vụ, công ty đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật về giá, pháp luật có liên quan, mức giá tối đa, khung giá quy định tại Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ.

Sự giảm giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Thông tư mới so với Thông tư số 128/2018/TT-BTC liên quan đến dịch vụ môi giới chứng khoán; phát hành, mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, chứng chỉ quỹ ETF, đấu giá và môi giới hợp đồng tương lai.

Bộ Tài Chính ban hành thông tư giảm giá một số dịch vụ chứng khoán kể từ ngày 1/1/2022 - Ảnh 1.

Phương Linh

Theo công ty và Tiếp thị


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới