Bộ Nông nghiệp sửa quy định kiểm dịch gây tốn hàng trăm tỷ mỗi năm, công ty ‘thở phào’


Theo Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, mặt hàng động vật thủy sản mà Bộ NN&PTNT vừa ban hành. Theo đó, các mặt hàng động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch gồm có: mặt hàng động vật thủy sản (gồm có cả phôi, trứng, tinh dịch và ấu trùng của các loài thủy sản) ở dạng tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh; các đối tượng mặt hàng động vật thủy sản khác thuộc diện phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Theo quyết định mới, danh mục động vật, mặt hàng động vật thủy sản miễn kiểm dịch gồm có: Động vật, mặt hàng động vật thủy sản nhập khẩu thuộc diện ngoại giao; mặt hàng động vật thủy sản nhập khẩu làm chất liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu; mặt hàng động vật thủy sản làm hàng mẫu thử nghiệm; mặt hàng động vật thủy sản nhập khẩu để trưng bày hội chợ, triển lãm; mặt hàng động vật thủy sản làm thực phẩm xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về.

Theo các công ty thuỷ sản, sau nhiều lần kiến nghị, việc Bộ NN&PTNT sửa đổi quy định “kiểm dịch các mặt hàng động vật thủy sản nhập khẩu làm chất liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu” là một tin vui hỗ trợ các công ty giảm bớt gánh nặng trong bối cảnh nhiều cực khó khăn bấy giờ.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh về thực trạng các công ty thuỷ sản đang chịu quy định kiểm dịch vô lý . Cụ thể, hàng nhập khẩu (chủ yếu là mặt hàng chế biến đông lạnh, thực phẩm) được xài làm nguồn chất liệu cho hàng xuất khẩu đáng lý được miễn kiểm dịch theo thông lệ quốc tế, Nhưng về Việt Nam lại được đưa vào danh mục “kiểm dịch” hoặc Thêm vào đó “kiểm dịch và “kiểm tra an toàn thực phẩm”.

việc này khiến số lượng tờ khai “kiểm dịch” hàng thuỷ sản của Bộ NN&PTNT đã lớn hơn tổng số tờ khai kiểm tra “an toàn thực phẩm” và “chất lượng” của 13 bộ, ngành cộng lại. Chỉ tính thời gian tối thiểu để làm thủ tục kiểm dịch theo quy định là 2 ngày/lô, mỗi năm DN phải dành gần 135.000 ngày để làm hồ sơ kiểm dịch, và chỉ riêng việc lưu kho đã tốn hơn 224 tỷ đồng; chưa kể hàng loạt chi phí phát sinh khác.

Theo Dương Hưng

Tiền phong


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới