Biên lãi gộp cải thiện, Cơ điện lạnh (REE) bão lãi ròng quý 2 tăng 60% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hạ tầng điện, nước


CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 2.023 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn mức tăng của doanh thu giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 40,6% lên 44% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 896 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu cơ điện lạnh mang đến 547 tỷ đồng, tăng 9,4%. Thu từ bất động sản đạt 260 tỷ đồng, tăng gần 5%. Đặc biệt, mảng thu từ hạ tầng điện, nước tăng trưởng mạnh nhất 37%, “soán ngôi” mảng cơ điện mang đến 1.218 tỷ đồng.

Quý 2/2022, doanh thu tài chính REE giảm nhẹ từ 46 tỷ đồng xuống gần 44 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận sụt giảm 96% tương ứng 10,5 tỷ đồng do bán, thanh lý các khoản đầu tư sụt giảm. Mặt khác, chi phí tài chính cũng tăng nhẹ 5 tỷ đồng, tương ứng 2% lên mức 225 tỷ đồng. sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Cơ điện lạnh đạt 755 tỷ đồng, tăng gần 61% so với quý 2/2021, trong đó lãi ròng đạt 597 tỷ.

Biên lãi gộp cải thiện, Cơ điện lạnh (REE) bão lãi ròng quý 2 tăng 60% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hạ tầng điện, nước - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty Mẹ quý 2 đạt 597 tỷ đồng, tăng 55,7% so với cùng kỳ, chủ yếu từ sự tăng trưởng cua mảng năng lượng. trong đó, đóng góp trọng yếu là từ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã vận hành Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum. Không chỉ vậy, tình hình thủy văn thuận tiện từ cuối năm 2021 kéo dài đến những tháng đầu năm 2022 đã mang lại kết quả khả quan cho Nhóm thủy điện trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.068 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ vậy, nửa đầu năm, dòng tiền tiếp tục được duy trì tăng trưởng khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.475 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư có xu hướng đi ngược khi âm 908 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ nửa đầu năm trước dương 402 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Cơ điện lạnh ghi nhận 32.502 tỷ đồng, tăng nhẹ 675 tỷ đồng so với đầu năm. Năm 2022, Cơ điện lạnh REE đặt kế hoạch lãi sau thuế 2.061 tỷ đồng, như vậy lũy kế đến hết tháng 6 công ty đã thực hiện được 83% mục tiêu về lợi nhuận.

https://cafef.vn/bien-lai-gop-cai-thien-co-dien-lanh-ree-bao-lai-rong-quy-2-tang-60-so-voi-cung-ky-chu-yeu-nho-ha-tang-dien-nuoc-2022072816512668.chn


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới