BIDV dự kiến tổ chức ĐHCĐCĐ thường niên năm 2020 vào đầu tháng 3


BIDV dự kiến tổ chức ĐHCĐCĐ thường niên năm 2020 vào đầu tháng 3

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 07/03/2020 ở Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 17/02/2020 sẽ là ngày đăng ký Cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIDV. Nội dung họp dự kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết năm 2020 là năm hoàn thành Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội và quyết định số 1058/QĐ-TTg của Chính phủ, năm đầu thực hiện chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, BIDV xác định các mục tiêu kinh doanh chủ yếu: Huy động vốn phù hợp với xài vốn, tăng trưởng khoảng 14.5%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12,600 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1.6%.

Khang Di

FILI
— Theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới