Bị thu hồi sổ hộ khẩu, khi làm căn cước công dân gắn chíp cần những thủ tục gì?


Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA, thì sau khi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD của công dân, cán bộ tiếp nhận tiến hành tìm kiếm thông báo công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp thông báo công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

+  Trường hợp thông báo công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự đổi thay, điều chỉnh thì dùng thông báo của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Trường hợp thông báo công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Tuy nhiên có sự đổi thay, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung đổi thay để cập nhật, bổ sung thông báo trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp thông báo công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong số loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông báo nhân thân để cập nhật thông báo trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Theo quy định trên nếu công dân chưa có thông báo trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh khi làm CCCD gắn chíp.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định khi cơ quan đăng ký cư trú thu hồi Sổ hộ khẩu thì phải điều chỉnh, cập nhật thông báo trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu.

Như vậy, trường hợp sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông báo đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân vẫn có thể làm CCCD gắn chíp.

https://cafef.vn/bi-thu-hoi-so-ho-khau-khi-lam-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-can-nhung-thu-tuc-gi-20220406075418676.chn

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới