Becamex (BCM) báo lãi 2.674 tỷ đồng năm 2019, vượt 57% kế hoạch năm


Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp – CTCP (Becamex – mã chứng khoán BCM) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019.

Theo đó, doanh thu cả năm 2019 đạt 8.298 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2018, trong khi chi phí giá vốn tăng đến hơn 48% nên lợi nhuận gộp còn 3.495 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 49,8% năm 2018 xuống còn 42,1%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt hơn 479 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. BCTC công ty ghi nhận, trong năm 2019 Becamex đã thoái vốn ở một loạt các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết. Cụ thể, thoái vốn khỏi Bảo hiểm Hùng Vương (100%), khỏi Dược Becamex (100%) và thoái bớt vốn ở CTCP Nước và môi trường Bình Dương…

Becamex (BCM) báo lãi 2.674 tỷ đồng năm 2019, vượt 57% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Chi phí tài chính trong năm giảm 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 661 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Theo báo cáo, tổng nợ phải trả đến cuối năm giảm hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm, còn 28.491 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 1.480 tỷ đồng, xuống còn hơn 9.037 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm mạnh hơn 3.600 tỷ đồng, xuống còn hơn 5.510 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn hơn 14.500 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối năm cũng giảm gần 1.700 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 43.500 tỷ đồng.

Doanh thu tăng kéo theo chi phí bán hàng tăng 242 tỷ đồng, lên gần 796 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty tăng 283 tỷ đồng, lên 787 tỷ đồng.

các yếu tố trên khiến lợi nhuận sau thuế của Becamex còn 2.673 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2018 và vượt đến 57% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông công ty mẹ đạt 2.530 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4 Becamex lãi sau thuế 925 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 952 tỷ đồng đạt được quý 4/2018.

Đáng chú ý, lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2019 ghi nhận còn hơn 22.804 tỷ đồng – chủ yếu là khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, là các dự án gồm có chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và các chi phí phải trả để nhận được quyền dùng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Xem thêm BCTC quý 4/2019


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới