BCG Land (BCR) báo lãi 140 tỷ đồng trong năm 2023


BCG Land (Mã CK: BCR) công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu 361 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế quý  đạt 4,76 tỷ đồng, cải thiện  so với mức lỗ 241,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái – thời điểm thị trường bất động sản siêu khó khăn.

Lũy kế cả năm 2023, BCG Land đạt doanh thu 944 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 140 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận của BCG Land trong năm qua chủ yếu đến từ bàn giao hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or tại Quảng Nam.

Trong tình hình thị trường bất động sản năm 2023 còn nhiều thách thức, BCG Land đã nỗ lực kiểm soát và cắt giảm hiệu quả chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý công ty, giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu và cải thiện khả năng thanh toán ngắn hạn.

Chi phí tài chính quý 4/2023 là 105 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Tính cả năm 2023, chi phí tài chính của BCG Land giảm 23% so với năm 2022. Chi phí bán hàng quý 4/2023 là 24,2 tỷ đồng, giảm 38% so với con số 38,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý công ty cả năm 2023 đạt 85 tỷ đồng, giảm 31% so với 2022 do công ty đã thực hiện các cách tái cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự.

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu quý 4/2023 được cải thiện đáng kể, tương đương 72%, giảm mạnh so với tỷ lệ 147% cùng kỳ năm ngoái (do công ty thực hiện trích lập dự phòng hàng tồn kho). Tỷ lệ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2023 cũng giảm nhẹ so với năm 2022. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của BCG Land cũng được cam đoan với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành và 2,04.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản BCG Land đạt 12.019 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu 5.920 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt 3.562 tỷ đồng. Các chỉ số này cho thấy BCG Land đang thúc đẩy công tác bán hàng và đẩy mạnh thi công các dự án để bàn giao theo cam đoan với khách hàng.

Năm 2024, BCG Land sẽ tiếp tục hoàn thiện và bàn giao phần còn lại của dự án Malibu Hội An, Hoian d’Or (Quảng Nam) và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án King Crown Infinity (Tp Hồ Chí Minh


— Bài viết lấy từ Cafef —