Báo lỗ gần 100 tỷ đồng năm 2019, giá cổ phiếu CLG rớt 66% từ đỉnh


Báo lỗ gần 100 tỷ đồng năm 2019, giá cổ phiếu CLG rớt 66% từ đỉnh

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (HOSE: CLG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019, CLG ghi nhận lãi ròng quý 4 tăng gần 518% Tuy nhiên lỗ gần 100 tỷ đồng trong cả năm 2019.


Kết quả kinh doanh của CLG trong năm 2019.


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 của CLG

Trong quý 4/2019, CLG đã ghi nhận doanh thu đạt hơn 121 tỷ đồng tăng gần 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý 4 chiếm gần 78% doanh thu trong cả năm, chủ yếu do trong quý này, công ty đã chuyển nhượng tòa nhà 14 Nguyễn Trường Tộ, nên doanh thu tăng 64.57 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng quý 4 đạt 17.3 tỷ đồng, tăng gần 518% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2019, CLG đạt doanh thu thuần hơn 156 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu là do doanh thu xây dựng giảm hơn 98% so với năm ngoái, chỉ đạt 4.5 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu trong năm thay đổi đáng kể so với năm trước. Doanh thu từ bất động sản (BĐS) đầu tư, đạt 115 tỷ đồng, chiếm 74%. trong khi năm 2018, không phát sinh khoản thu nhập này, mà doanh thu chủ yếu là từ xây dựng, đạt 243 tỷ đồng, chiếm gần 95%.


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 của CLG, Vietstock tập hợp

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong năm 2019 của công ty đạt hơn 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận gần 1 tỷ đồng, tăng mạnh do ghi nhận doanh thu bán các khoản đầu tư.

trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận ở mức 169 tỷ đồng, gấp 8 lần năm trước. Khoản tăng đột biến do chi phí chuyển nhượng cổ phần lên đến 147 tỷ đồng, chiếm gần 88% chi phí tài chính.

Kết quả, CLG lỗ ròng gần 100 tỷ đồng trong năm 2019, trong khi năm trước lãi gần 7 tỷ đồng. So với các kế hoạch đặt ra đầu năm, CLG chỉ mới thực hiện được 51% chỉ tiêu về doanh thu.

ở ngày 31/12/2019, tài sản của CLG đạt xấp xỉ 655 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 99%, ghi nhận 645 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, lần lượt chiếm 74% và 26%.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 514 tỷ đồng, chiếm 79% nguồn vốn. trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng đến 95%.

Sau chuỗi tăng trần 21 phiên liên tiếp từ ngày 21/10/2019, ngày nay, giá cổ phiếu của CLG đã điều chỉnh về vùng 2,080 đồng/cp (10h ngày 12/02/2020). So với đỉnh ngày 18/11/2019, cổ phiếu này đã mất hơn 66% thị giá. trọng lượng giao dịch bình quân cổ phiếu CLG đạt gần 35,000 cp/phiên trong một năm trở lại đây.


Diễn biến giá cổ phiếu của CLG trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới