Báo cáo thông báo không đúng hạn, kế toán trưởng TSG bị phạt tiền


Báo cáo thông báo không đúng hạn, kế toán trưởng TSG bị phạt tiền

Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Đức Toan.

Cụ thể, ông Đỗ Đức Toan – Kế toán trưởng CTCP thông báo tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: TSG) bị phạt 12.5 triệu đồng vì đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Được biết, ông Toan đã đăng ký mua 40,000 cổ phiếu từ ngày 15/07/2019 đến ngày 13/08/2019 Tuy nhiên đã không thực hiện được giao dịch (khớp lệnh 0 cổ phiếu).

Nhưng, đến ngày 19/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Đỗ Đức Toan.

Tố Diệp

FILI
— Nguồn: VietStock —