Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn VLA bị phạt 


Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn VLA bị phạt 

Ngày 10/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Hà.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Hà bị phạt tiền 31.25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn việc sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (HNX: VLA).

Cụ thể ngày 24/07/2019, bà Nguyễn Thu Hà mua 24,000 cổ phiếu VLA làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.47% lên 6.69% và trở thành cổ đông lớn của VLA. Nhưng đến ngày 05/09/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo của bà Nguyễn Thu Hà.

Khang Di

FILI
— Bài Viết theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới