Báo cáo không đúng hạn, 2 cá nhân bị xử phạt


Báo cáo không đúng hạn, 2 cá nhân bị xử phạt

Ngày 13/2/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thiện Tuấn  và bà La Mỹ Phượng tổng số tiền gần 48 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã mua 500,000 cp DIG từ ngày 06-20/06/2019. Tuy nhiên, ngày 02/7/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Tuấn.

Vậy Do vậy, ông Tuấn bị xử phạt số tiền 22.5 triệu đồng do báo cáo không đúng hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ngày 26/8/2019, bà La Mỹ Phượng mua gần 1.8 triệu cp MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HOSE: MCG), tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.87% (hơn 2.5 triệu cp) lên 8.27% (hơn 4 triệu cp). Tuy nhiên, đến ngày 10/10/2019, HOSE mới nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của bà Phượng.

Vậy Do vậy, bà Phượng bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng do báo cáo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Tiên Tiên

FILI
— Trích dẫn: VietStock —