Bắc Ninh phê duyệt 3 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở


Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Hương Mạc sẽ do công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đối với phần hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2020 – 2021; phần công trình nhà ở là từ năm 2022 – 2025. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 63,440 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Lạc Vệ sẽ do công ty TNHH Sơn Long Vina làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đối với phần hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2020 – 2022; phần công trình nhà ở là từ năm 2022 – 2025. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 48,085 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Đại Đồng sẽ do công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và sản xuất Huy Hoàng làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đối với phần hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2020 – 2021; phần công trình nhà ở là từ năm 2021 – 2023. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 65,460 tỷ đồng.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới