An Giang điều động và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở


Cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang giữ chức Giám đốc Sở thông báo và Truyền thông tỉnh An giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở thông báo và Truyền thông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Hai, Chánh Thanh tra Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hỗ trợ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh dịch bệnh SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp như bấy giờ, đòi hỏi các cán bộ phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn trên cương vị, nhiệm vụ mới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới