America LLC chi hơn nửa tỷ đồng gom thêm BMC và HAH


America LLC chi hơn nửa tỷ đồng gom thêm BMC và HAH

trong lần đầu tư này, quỹ ngoại America LLC tiếp đến tăng thêm sở hữu ở CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

Theo đó, với việc gom thêm 4,540 cp BMC vào ngày 06/02 và 40,800 cp HAH vào ngày 30/01, America LLC đã tăng sở hữu ở BMC lên 9.01%, tương đương 1.12 triệu cp và ở HAH lên 6.04%, nắm giữ 2.91 triệu cp.


Diễn biến giá cổ phiếu từ đầu năm 2019 đến phiên 11/02/2020


Kết thúc phiên giao dịch 06/02, thị giá cổ phiếu BMC dừng ở mức 11,900 đồng/cp, giảm gần 7% so với đầu năm 2019, ước tính America LLC đã chi ra hơn 54 triệu đồng để tăng sở hữu ở BMC.


Diễn biến giá cổ phiếu HAH từ đầu năm 2019 đến phiên 11/02/2020


Nguồn: VietstockFinance

Cùng với đó, cuối phiên 30/01, với giá cổ phiếu HAH là 11,300 đồng/cp, America LLC phải bỏ ra hơn 461 triệu đồng.

Như vậy, ước tính tổng số tiền mà America LLC chi ra để gom thêm lô nhỏ cổ phiếu BMCHAH là hơn 515 triệu đồng.

Khang Di

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới