Agribank báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 15.000 tỷ đồng


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.080 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, Agribank là ngân hàng có lãi cao thứ 3 trong hệ thống, sau Vietcombank (16.919 tỷ đồng) và VPBank (15.232 tỷ đồng).

Tổng thu nhập hoạt động 2 quý đầu năm của Agribank đạt 37.016 tỷ đồng, tăng 10,2% so với 2 quý đầu năm 2021. trong đó, động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động cốt lõi tín dụng khi thu nhập lãi thuần tăng 7,2% so với cùng kỳ lên 27.854 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác lại kém khả quan. Chẳng hạn, lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng giảm 7,9% xuống 2.328 tỷ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 25,5% xuống 565 tỷ.

Lãi từ hoạt động khác (có sự đóng góp lớn từ hoạt động xử lý nợ) lại đạt 6.224 tỷ đồng, tăng đến 45% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm của ngân hàng ở mức 14.440 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) theo đó tăng từ 34% lên 39%.

Chi phí dự phòng rủi ro của Agribank giảm 41% so với cùng kỳ, chỉ ở mức 7.459 tỷ. vấn đề này góp phần tạo nên tăng trưởng ấn tượng cho lợi nhuận của nhà băng này.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,9% lên hơn 1,39 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3,1% lên hơn 1,59 triệu tỷ đồng.

Hiện Agribank là ngân hàng có nhiều tiền gửi khách hàng nhất trong hệ thống, theo sau là BIDV (hơn 1,4 triệu tỷ đồng).

Cuối tháng 6, nợ xấu nội bảng của Agribank là 29.983 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ở mức 19.375 tỷ, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng từ 1,87% lên 2,16%.

https://cafef.vn/agribank-bao-lai-truoc-thue-6-thang-dau-nam-dat-hon-15000-ty-dong-2022080115503131.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới