ACB sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 7/4, trình cổ đông phương pháp chia cổ tức bằng cổ phiếu


Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông tin về một số nội dung ở cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sắp đến. 

Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020, trích lập quỹ và cung cấp lợi nhuận, tờ trình thù lao và ngân sách cho HĐQT, BKS. Đáng chú ý, ngân hàng sẽ trình cổ đông phương pháp tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ phông,…

Ngày đăng ký Cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 6/3/2020. Cuộc họp dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 7/4 ở Khách sạn Sheraton, TP.Hồ Chí Minh. 

Trước đó, ở buổi gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng dự kiến trình cổ đông chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 8.700 tỷ đồng năm 2020, tăng 15% và chia cổ tức tỷ lệ 25% trong năm 2020. Ngân hàng dự định chia cổ tức 2019 tỷ lệ 30%, trong đó 20% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Năm 2019, lãi trước thuế hợp nhất của ACB đạt 7.516 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tổng thu nhập ngân hàng mẹ tăng 15%, trong đó thu nhập lãi thuần ngân hàng mẹ tăng 17% và thu nhập phí thuần tăng 39%.

Tổng tài sản đến cuối năm ở mức 383.000 tỷ đồng, tăng 16,5%. Tín dụng đạt 266.000 tỷ đồng, tăng 17% và huy động tăng 14% đạt 308.000 tỷ đồng. ACB đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng về chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành ở mức 0,54% và tỷ lệ bao nợ xấu 165%.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


— Lấy từ Cafef —